Történelem pótvizsga témakör jegyzék

 

Történelem pótvizsga témakör jegyzék

 

9. ÉVFOLYAM

- Történelmi korszakok: dátummal, eseménnyel. 
- Athéni demokrácia kialakulása, működése 63-77. oldal
- Ókori Róma: A plebejusok küzdelme a politikai hatalomért 105-115. oldla
- A köztársaság válsága 116-121. oldal
- Kora középkor gazdasága, társadalma 183-188. oldal
- Magyarok vándorlása: 206-216. oldal

 

10. ÉVFOLYAM

- A városok kialakulása - 20-25. oldal

- A rendiség születése - 26-32. oldal

- A középkor művelődése - 61-68. oldal

- A magyar királyság első százada - 74-80. oldal

- Az új rend megszilárdítása - 81-86. oldal

- A királyi hatalom megrendülése - 87-92. oldal

- A tatárjárás - 93-99. oldal

- A királyi hatalom megrendülése - 100-106. oldal

- I. Károly (Károly Róbert) a reformer király - 107-113. oldal +(Nagy Lajos 1351-es törvényei) - 115. oldal

- Harcban a törökkel (Hunyadi János hadjáratai) - 122-129. oldal

- Hunyadi Mátyás uralkodása - 130-141. oldal

- A nagy földrajzi felfedezések - 148-154. oldal

- A reformáció okai, Luther Márton fellépése, a reformáció irányzatai táblázat - 155-159. oldal

- Polgárháború Angliában és az alkotmányos monarchia létrejötte- 175-180. oldal

- A francia abszolutizmus - 181-186. oldal

- A honfoglalástól az államalapításig - 217-221. oldal

- Az önálló magyar királyság bukása, a három részre szakadás, a 3 terület jellemzői - 205-224. oldal

- A Rákóczi-szabadságharc - 255-261. oldal (előzmény: a török kor vége 243-244. oldal, 249-250. oldal)

 

11. ÉVFOLYAM

1. A felvilágosodás, felvilágosodás hatása, államelméletek

2. A francia forradalom

3. A Napóleoni háborúk

4. Ipari forradalom és következményei

5. Reformkori Magyarország

6. 1848/49-es forradalom és szabadságharc

7. Az olasz – német egység.

8. A kiegyezés, a kiegyezéshez vezető út.

9. A dualista Magyarország gazdasági- és társadalmi jellemzése.

 

12. ÉVFOLYAM

Hamarosan …

 

 

            

2019  Apponyi Sándor MG Szakképző Iskola   globbers joomla templates